VISSZATÉRÉSI POLITIKA

A TÁRSASÁG KIADJA: Miviva s.r.o, B.Němcovej 43, 990 01 Veľký Krtíš, Szlovákia

ID: 52 809 111.

A panaszeljárás a panaszok alkalmazásának és kezelésének helyes eljárásának biztosítását szolgálja. Törvény a Polgári Törvénykönyv szerint készül. 40/1964 Coll. számú fogyasztóvédelmi törvény és A módosított 634/1992.

MŰVÉSZET. 1
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

(1) A panasztételi eljárás azokra az árukra vonatkozik, amelyeket a vevő a cégtől vásárolt:

Miviva, B.Němcovej 43, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 52 809 111 (a továbbiakban csak az eladó).

2. Azt, hogy a vevő megismerte a panasztételi eljárást és a jótállási feltételeket, a vevő a vételi szerződés megkötésével egyidejűleg megerősíti.

MŰVÉSZET. 2
JOG A PANASZNAK

A vevőnek joga van panaszt tenni a megvásárolt árukkal kapcsolatban.

Ha a panasz megalapozott, és az áru hibája elhárítható, a vevőnek joga van a hiba ingyenes eltávolítására, és az eladó ezt a hibát saját költségén megszünteti.

Abban az esetben, ha a panasz megalapozott, és a termék hibája nem orvosolható, a vevőnek joga van az árut kicserélni, ill. hogy elálljon az adásvételi szerződéstől. Ha az eladó nem tudja kicserélni az igényelt árucikkeket ugyanazokra az árukra, mert nincsenek ilyen áruk raktáron, akkor hasonló árakat kínál hasonló áron, vagy a vevő elállhat az adásvételi szerződéstől, és az eladó a követelt áruk árát visszaadja a vevőnek. Ha az áruk nem felelnek meg az adásvételi szerződésnek, a vevőnek joga van kicserélni az árut, vagy elállhat az adásvételi szerződéstől. Ez nem érvényes, ha a vevő tudott a hibáról, vagy maga okozta azt.

Ha a megvásárolt árukban hibát észlelnek, a vevőnek joga van panaszt emelni az áru átvételekor vagy a jótállási időszak alatt. A panasz helyes elbírálásához szükséges, hogy az igényelt áruk teljesek, tiszták, megfeleljenek a higiéniai előírásoknak és az általános higiéniai elveknek. A vevő köteles az árut csak rendeltetésszerűen használni, és betartani az ismert szabályokat, feltételeket és használati utasításokat.

A panasztételi jog gyakorlása csak a gyártási hibákra vonatkozik, és a jótállási idő nem keverhető össze a termék szokásos élettartamával, azaz. j. azzal az időtartammal, amely alatt az áruk megfelelő használatuk és kezelésük során tulajdonságaiknak, az adott célnak és a felhasználás intenzitásának különbségeinek köszönhetően képesek ellenállni.
MŰVÉSZET. 3
A Panasz benyújtásának helye és módja

A vevő panaszt nyújt be az áru megvásárlásának helyén. Az igényelt árukkal együtt dokumentálni kell:
– Vevő azonosító adatai
– adóigazolás – számla vagy ERP-dokumentum, amellyel az árut vásárolták, és amelyen vannak
világosan és láthatóan feltüntetett árutípus, mennyiség, ár, vásárlás dátuma és helye
– az áru neve, vagy típusa, mérete, színe
– az áruk ára
– az áru hibájának pontos leírása, illetve annak leírása
– az igényelt áruk az Art. 2.

A panasz kézhezvétele után az eladó „Panaszlevelet” ad ki a vevőnek, amelyben feltünteti a vevő azonosító adatait, a panasz benyújtásának dátumát, milyen árukat igényelnek, mikor vásárolták az árut, az igényelt áruk hibájának pontos leírását, az eladó bélyegzőjét és aláírását.

Abban az esetben, ha a vevő személyesen nem nyújt be panaszt, hanem egy szállító társaság elküldi az igényelt árut, ill. A Szlovák Posta köteles minden adatot írásban megküldeni az igényelt áruval együtt az eladó címére, saját költségére és kockázatviselésére. A fenti adatok nélkül nem tudjuk elfogadni a panaszokat. Utánvéttel küldött panaszokat nem lehet elfogadni.

Ha a vevő mennyiségi különbségeket talál az áruk szállítási társaságon keresztül történő szállításában, ill. a szállítás hiányossága miatt köteles ezt a panaszt az áru átvételének napjától számított 3 napon belül benyújtani.

A vevőnek jogában áll panaszát legkésőbb 30 napon belül rendezni.

MŰVÉSZET. 4
AZ ELADÓ FELELŐSSÉGE

Az eladó felelős az árukon a garanciális időszak alatt megjelenő hibákért, a hibákért azonban nem:
– maga a vevő okozta,
– amiről a vevő tudta, mielőtt átvette az árut,
– amelyre kedvezményt adtak az áruk árából,
– amelyek a jótállási időszak alatt keletkeztek, az áruk normál használat, helytelen ápolás, helytelen vagy túlzott használat, helytelen szervizelés vagy az áru élettartamának vége miatt bekövetkezett kopás eredményeként.

MŰVÉSZET. 5.
GARANCIA IDŐSZAK, A PANASZ ALKALMAZÁSÁNAK HATÁRIDŐI

– A vevőnek joga van panaszt benyújtani az áru vevő általi kézhezvételétől számított 24 hónapon belül. a vásárlási igazolás kiállításának napjától kezdődően, ha a garanciakártyán nem szerepel hosszabb időtartam.
– Használt cikkek értékesítésekor a vevőnek joga van az áru átvételétől számított 12 hónapon belül panaszt benyújtani. a vásárlási igazolás kiállításának napjától számítva. Az eladó csak azokért a hibákért felel, amelyek az áru átvételénél jelentkeznek, kivéve azokat, amelyeket használat vagy kopás okoz. Az eladó nem felelős a használt áru átvételét követően fellépő hibákért.
– A jótállási időszak az áruvásárlási igazolás kiállításának napján kezdődik.
– Ha a panaszt nem a szavatossági időn belül nyújtják be, akkor a panasz benyújtásának joga lejár.
– A vevő indokolatlan késedelem nélkül köteles panaszt benyújtani