1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.1. Adminisztrátor – Miviva s.r.o., B.Němcovej 43, 990 01, Veľký Krtíš, Szlovákia

.
1.2. Személyes adatok – minden információ egy azonosított természetes személyről vagy személyről, akit a fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitás meghatározó egy vagy több tényező alapján lehet azonosítani, beleértve az IP-eszközt, a helyadatokat, az internet-azonosítót és az összegyűjtött információkat. sütik és más hasonló technológiák segítségével.
1.3. Adatvédelem – ez az adatvédelmi irányelv.
1.4. GDPR – Az egyének személyes adatok feldolgozása vonatkozásában történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet.
1.5. Szolgáltatás – az adminisztrátor által kezelt internetes szolgáltatás a https://onlinefotka.sk oldalon.
1.6 Felhasználó – bármely természetes személy, aki ellátogat a Szolgáltatásba, vagy aki az Adatvédelemben leírt egy vagy több szolgáltatást vagy funkciót igénybe vesz.
2. ADATFELDOLGOZÁS A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL
2.1. A Szolgáltatás Felhasználó általi igénybevételével kapcsolatban az Adminisztrátor az egyes felajánlott szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben gyűjti az adatokat, valamint információkat a Felhasználó Szolgáltatásban végzett tevékenységéről. Az alábbiakban a Szolgáltatás Felhasználó általi használata során gyűjtött személyes adatok feldolgozásának részletes szabályait és céljait ismertettük.

3. A SZOLGÁLTATÁS ADATFELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJAI ÉS JOGALAPJA
A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA

3.1. A Szolgáltatást használó személyek személyes adatait (ideértve az IP-címeket vagy más azonosítókat, valamint a cookie-k vagy hasonló technológiák segítségével gyűjtött információkat), és akik nem regisztrált Felhasználók (azaz olyan személyek, akiknek nincs profilja a Szolgáltatásban), az Adminisztrátor kezeli:
3.1.1. elektronikus szolgáltatásnyújtás céljából, a Szolgáltató által összegyűjtött tartalomnak a Felhasználó rendelkezésére bocsátásának mértékéig, ideértve:
a) az elektronikus úton nyújtott tartalom, változtatások, megoldások és megfelelő szolgáltatás biztosításához, valamint a Felhasználó által leadott megrendelések teljesítéséhez szükséges mértékhez;
b) a Felhasználó által a Szolgáltatás hatókörébe tartozó termékekre benyújtott megrendelések teljesítése céljából;
c) az Ön által benyújtott panaszok kezelése és a költségek megtérítése a szerződés elállása esetén (áruk visszaküldése)
– akkor a feldolgozás jogalapja a szerződés teljesítéséhez szükséges adatfeldolgozás szükségessége (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont);
3.1.2. elemzési és statisztikai célokból – akkor a feldolgozás jogalapja az Adminisztrátor jogos érdeke (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja), amely a Felhasználók tevékenységének elemzését, valamint preferenciáikat tartalmazza a nyújtott funkcionalitás és szolgáltatások javítása érdekében;
3.1.3. a követelések esetleges megállapításának és nyomon követésének, illetve az ezekkel szembeni védekezés céljából – az adatkezelés jogalapja az Adminisztrátor jogos érdeke (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja), amely a jogainak védelméből áll;
3.1.4. az Adminisztrátor és megbízható partnerei marketing céljaira, hírlevél küldésével vagy SMS / MMS-en keresztül – a feldolgozás jogalapja a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
3.1.5. az Adminisztrátor marketing céljaira, ideértve a Szolgáltatásban az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtással kapcsolatos ajánlatok és termékek bemutatását is – a feldolgozás jogalapja jogos érdek (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja).
A személyes adatok marketing célú feldolgozásának részletes szabályait a „MARKETING” szakasz ismerteti.
3.2. A Felhasználó tevékenységét a Szolgáltatásban, beleértve személyes adatait is, rendszernaplókba regisztrálják (egy speciális számítógépes program, amelyet kronológiai nyilvántartás tárolására használnak, amely információkat tartalmaz az eseményekről és tevékenységekről, amelyek a Szolgáltatásadminisztrátorok szolgáltatásához használt információs rendszerhez kapcsolódnak). A naplókban összegyűjtött információkat elsősorban a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos célokból dolgozzák fel. Az adatkezelő ezeket technikai, adminisztratív célokra, az informatikai rendszer védelmének és kezelésének biztosítása, valamint elemzési és statisztikai célokból is feldolgozza – e tekintetben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja) ).
SZOLGÁLTATÁS NYILVÁNTARTÁSA
3.3. A Szolgáltatásnál regisztráló személyeket kérjük, hogy adják meg a számla létrehozásához és fenntartásához szükséges adatokat. A működés egyszerűsítése érdekében a Felhasználó további adatokat adhat meg, és ezennel hozzájárulhat azok feldolgozásához. Az ilyen adatok bármikor törölhetők. A kötelezően megjelölt adatok megadása a számla nyitása és kezelése céljából szükséges, és ezek megadásának elmulasztása lehetetlenné teszi a számla megnyitását. Egyéb adatok megadása önkéntes.
3.4. A személyes adatok feldolgozása:
3.4.1. a szolgáltatásban a számla kezelésével és kezelésével kapcsolatos szolgáltatások nyújtása érdekében – a feldolgozás jogalapja a szerződés teljesítéséhez szükséges adatfeldolgozás igénye (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja), valamint a fenti, nem kötelező adatok erejéig – a feldolgozás jogalapja

és beleegyezés (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja);
3.4.2. elemzési és statisztikai célokból – a feldolgozás jogalapja az adminisztrátor jogos érdeke (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja a Felhasználók szolgáltatásban való tevékenységének és a számla használatának elemzéséből, valamint a használt funkcionalitás javításának preferenciáiból áll);
3.4.3. a követelések esetleges megállapításának és nyomon követésének vagy az ellenük való védekezés céljából – az adatkezelés jogalapja az Adminisztrátor jogos érdeke (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja), amely a jogainak védelméből áll.
3.4.4. az Adminisztrátor és más jogalanyok marketing céljaira – a személyes adatok marketing célú feldolgozásának szabályait a „PIACI” rész ismerteti.
3.5. A közösségi portálokon (Facebook, G +) keresztül is bejelentkezhet a Service fiókba. Ilyen esetben a Szolgáltatás a közösségi portálokon belüli Felhasználó számlájáról csak azokat az adatokat tölti le, amelyek a fiók regisztrációjához és kezeléséhez szükségesek. A beépülő modul beállításainak önálló megváltoztatásával a Felhasználó könnyen kibővítheti a letöltött adatok körét olyanokkal, amelyek hasznosak lehetnek a fiók szolgáltatásának használatakor a Szolgáltatásban.
3.6. Ha a Felhasználó más személyek személyes adatait elhelyezi a Szolgáltatásban (beleértve a nevét és címét, címét, telefonszámát vagy e-mail címét), akkor ezt csak azzal a feltétellel teheti meg, hogy nem sérti a hatályos törvényeket és e személyek személyes jogait.
MEGRENDELÉSEK BEMUTATÁSA (FIZETETT SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSA)
3.7. A Szolgáltatás felhasználó általi megrendelés (áruk vagy szolgáltatások vásárlása) személyes adatainak feldolgozásához kapcsolódik. A kötelezően megjelölt adatok megadása a megrendelés fogadásához és feldolgozásához szükséges, ezek elmulasztása a megvalósítás lehetetlenségét eredményezi. Egyéb információ nem szükséges.
3.8. A személyes adatok feldolgozása:
3.8.1. a benyújtott megrendelés teljesítése érdekében – a feldolgozás jogalapja a feldolgozás igénye a szerződés teljesítéséhez (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja); a fenti nem kötelező adatok erejéig – a feldolgozás jogalapja a hozzájárulás (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja);
3.8.2. az Adminisztrátorra kivetett, különösen az adószabályokból és a számviteli törvényekből eredő jogi kötelezettségek végrehajtása céljából – a feldolgozás jogalapja jogi kötelezettség (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja);
3.8.3. elemzési és statisztikai célokból – a feldolgozás jogalapja az adminisztrátor jogos érdeke (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja, amely a Felhasználók szolgáltatással kapcsolatos tevékenységének elemzését és vásárlási preferenciáit is tartalmazza a használt funkciók javítása érdekében;
3.8.4. a követelések esetleges megállapításának és nyomon követésének vagy az ellenük való védekezés céljából – az adatkezelés jogalapja az Adminisztrátor jogos érdeke (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja), amely a jogainak védelméből áll.
KAPCSOLATFORMA
3.9. Az adminisztrátor biztosítja a kapcsolatfelvétel lehetőségét elektronikus kapcsolattartási űrlapok segítségével. Az űrlap használata megköveteli a Felhasználóval való kapcsolatfelvételhez és a kérdés megválaszolásához szükséges személyes adatok megadását. A felhasználó más adatokat is megadhat a kapcsolattartás megkönnyítése vagy a lekérdezés feldolgozása érdekében. A kötelezően megjelölt adatok megadása a megkeresés befogadásához és feldolgozásához szükséges, ezek nyilvánosságra hozatala a szolgáltatás nyújtásának lehetetlenségét eredményezi. Egyéb adatok megadása önkéntes.
3.10. A személyes adatok feldolgozása:
3.10.1. a feladó azonosítása és a hozzáférhető formanyomtatványon elküldött megkeresésének feldolgozása érdekében – az adatkezelés jogalapja a szolgáltatási szerződés teljesítése érdekében történő feldolgozás igénye (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont);
3.10.2. elemzési és statisztikai célokból – a feldolgozás jogalapja az Adminisztrátor jogos érdeke (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) a Felhasználók által a Szolgáltatáson keresztül küldött kérdések statisztikájának vezetése a funkcionalitás javítása érdekében.

4. MARKETING

4.1. Az Adminisztrátor a Felhasználók személyes adatait marketingtevékenységek végrehajtása céljából dolgozza fel, amelyek a következőkön alapulhatnak:
4.1.1. olyan marketing tartalom megjelenítése a Felhasználó számára, amely nem felel meg az ő preferenciáinak (kontextuális reklám);
4.1.2. az érdeklődési körének megfelelő tartalom megjelenítése (viselkedési reklám);
4.1.3. e-mail és SMS / MMS értesítések átirányítása érdekes ajánlatokról vagy tartalmakról, amelyek bizonyos esetekben üzleti információkat tartalmaznak;
4.1.4. áruk és szolgáltatások közvetlen marketingjével kapcsolatos egyéb típusú tevékenységek folytatása (üzleti információk elektronikus úton történő elküldése és telemarketinges tevékenységek);
4.2. A marketing tevékenységek elvégzéséhez az Adminisztrátor bizonyos esetekben profilalkotást alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy az adatok automatikus feldolgozásának köszönhetően az Adminisztrátor értékeli az egyéneket érintő kiválasztott tényezőket, hogy elemezze viselkedésüket vagy előrejelzést készítsen a jövőre vonatkozóan.
HÁTTÉRHIRDETÉS
4.3. Az Adminisztrátor a Felhasználók személyes adatait marketing célból dolgozza fel a kontextuális (azaz nem válaszoló) hirdetések felhasználói irányításával kapcsolatban.

preferenciákat ad a Felhasználónak). Ezután a személyes adatok feldolgozása az Adminisztrátor jogos érdekének érvényesülésével összefüggésben történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
VISELKEDÉSI HIRDETÉS
4.4. Az Adminisztrátor és megbízható partnerei a Felhasználó személyes adatait, ideértve a cookie-k és más hasonló technológiák segítségével gyűjtött személyes adatokat is, marketing célokra dolgozzák fel a Felhasználónak szóló viselkedési reklám (azaz a Felhasználó preferenciáinak megfelelő reklámozás) irányában.
HÍRLEVÉL
4.5. Az adminisztrátor a feltételekben meghatározott szabályok szerint biztosítja a hírlevél szolgáltatást azoknak a személyeknek, akik e-mail címüket erre a célra megadták. Az adatszolgáltatás a hírlevél-szolgáltatások nyújtásához szükséges, és azok meghiúsulása lehetetlenné teszi azok elküldését.
4.6. A személyes adatok feldolgozása:
4.6.1. hírlevélküldési szolgáltatás nyújtása céljából, ideértve a marketing tartalmak küldését is – a feldolgozás jogalapja a Felhasználó hozzájárulása annak fogadásához (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont);
4.6.2. elemzési és statisztikai célokból – a feldolgozás jogalapja az adminisztrátor jogos érdeke (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a Felhasználók szolgáltatásban végzett tevékenységének elemzésén keresztül, a felhasznált funkciók javítása érdekében);
4.6.3. a követelések esetleges megállapításának és nyomon követésének, illetve az ezekkel szembeni védekezés céljából – az adatkezelés jogalapja az Adminisztrátor jogos érdeke (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja).
A felhasználó bármikor lemondhatja a hírlevél küldését. Telefonon felveheti a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a (421) 915 830 932 telefonszámon, vagy e-mailt küldhet a gdpr@onlinefotka.sk címre. A felhasználó leiratkozhat úgy is, hogy közvetlenül a kapott hírlevélről rákattint a „Leiratkozás” gombra, és elvégzi a megfelelő beállításokat az Ügyfél számláján.

DIREKT MARKETING
4.7. A Felhasználó személyes adatait az Adminisztrátor felhasználhatja tartalmak marketingjéhez is, különféle csatornákon keresztül, pl. e-mailben vagy MMS / SMS-ben. Az ilyen tevékenységeket az Adminisztrátor csak akkor hajtja végre, ha a Felhasználó hozzájárult hozzájuk, amelyet bármikor visszavonhat.

5. TÁRSADALMI PORTÁLOK

5.1. Az Adminisztrátor feldolgozza a Felhasználók személyes adatait, akik meglátogatják az Adminisztrátor közösségi médiában (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter) tárolt profiljait. Ezeket az adatokat csak a profil kezelésével összefüggésben kezeljük, többek között azért, hogy tájékoztassuk a felhasználókat az adminisztrátor tevékenységéről, és különféle típusú eseményeket, szolgáltatásokat és termékeket népszerűsítsünk, valamint hogy kommunikáljunk a felhasználókkal a közösségi médiában elérhető funkciók révén. Az Adatkezelő által e célból végzett személyes adatok feldolgozásának jogalapja az a jogos érdek (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja), hogy saját márkáját népszerűsítse, valamint a márkához kapcsolódó közösséget építsen és tartson fenn.

7. SÜTŐFÁJLOK ÉS HASONLÓ TECHNOLÓGIA

7.1. A sütik a Szolgáltatást megtekintő Felhasználó eszközére telepített kis szövegfájlok. A sütik olyan információkat gyűjtenek, amelyek megkönnyítik a szolgáltatás használatát – pl. emlékezve a Felhasználónak a Szolgáltatásba tett látogatásaira és az általuk végzett tevékenységekre. Ezeket a Felhasználó végberendezése (számítógép, okostelefon, táblagép stb.) Tárolja. Ezeknek a fájloknak az eszközön történő tárolásának köszönhetően lehetőség nyílik többek között a bejelentkezési adatok megjegyzésére is, amelyeknek köszönhetően a Felhasználónak nem kell minden alkalommal megadnia a bejelentkezési nevet és jelszót. Ezek a fájlok megjegyzik a kosárba helyezett árukat, vagy az oldal tartalmát a Felhasználó érdekeihez igazítják. A sütiknek köszönhetően lehetséges a Szolgáltatás statisztikai adatainak összegyűjtése, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ügyfeleink preferenciáinak megfelelően alakítsuk ki a Szolgáltatást.
7.2. Ha a Felhasználó nem ért egyet a cookie-k tárolásával az eszközén, akkor helyesen kell konfigurálnia a böngésző beállításait erre a célra, vagy a szolgáltatás igénybevétele után mindig törölnie kell a tárolt sütiket a böngésző memóriájából. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a cookie-k tárolására vonatkozó korlátozások használata korlátozhatja vagy megakadályozhatja a Szolgáltatás használatát.
7.3. A sütik tárolásához való hozzájárulás megadásához meg kell adni az oldal alján látható hozzájárulást.
7.4. A szolgáltatás részeként információkat gyűjtenek a földrajzi helymeghatározásról, azaz. Az adminisztrátor ellenőrzi, hogy a Felhasználó melyik helyről (kontinens, ország, régió és város) nyújtja be a megrendelést.
„SZOLGÁLTATÁSI” SÜTEK
7.5. Az adminisztrátor az ún szolgáltatási sütik, különösen azzal a céllal, hogy az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat a Felhasználónak átadják és javítsák e szolgáltatások minőségét. Ebben az összefüggésben az Adminisztrátor és más elemzési és statisztikai szolgáltatásokat nyújtó szervezetek sütiket használnak, információkat tárolnak, vagy hozzáférést kapnak a Felhasználó távközlő végberendezésében (számítógép, telefon, táblagép stb.) Már tárolt információkhoz. Az erre a célra használt sütik a következőket tartalmazzák:
7.5.1. cookie-fájlok a Felhasználó által a munkamenet időtartamára megadott adatokkal (munkamenet-azonosító) (felhasználói beviteli sütik);
7.5.2. hitelesítési cookie-kat használnak hitelesítési sütiket igénylő szolgáltatásokhoz;
7.5.3. mit

okies fájlokat, amelyeket a biztonság biztosítására használnak, pl. a visszaélések észlelésére használják a hitelesítés területén (felhasználóközpontú biztonsági sütik);
7.5.4. multimédia-lejátszók relációs cookie-fájljai (pl. flash-lejátszó cookie-k), a munkamenet időtartamára (ang. player player session cookies);
7.5.5. állandó cookie-fájlok, amelyeket a felhasználói felület személyre szabására használnak a munkamenet idejére vagy egy kicsit tovább (felhasználói felület testreszabási sütik),
7.5.6. sütik, amelyek a weboldalakon történő mozgás figyelemmel kísérésére szolgálnak, pl. adatelemzés, beleértve a Google Analytics cookie-kat (ezeket a fájlokat a Google használja annak elemzésére, hogy a felhasználók hogyan használják a Szolgáltatást, statisztikákat és jelentéseket készítenek a Szolgáltatás működéséről. A Google nem használja az összegyűjtött adatokat a Felhasználó azonosítására, és ezeket az információkat nem azonosítási célokra kombinálja. A szolgáltatással kapcsolatos adatgyűjtés terjedelme és szabályai a következő címen találhatók: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
„PÉNZÜGYI SÜTÉSEK”
7.6. Az Adminisztrátor és megbízható partnerei marketing célokra is használják a sütiket, többek között a Viselkedési Reklám Felhasználójához történő irányítással kapcsolatban. Ebből a célból az Adminisztrátor és a megbízható partnerek információkat tárolnak, vagy hozzáférést kapnak a Felhasználó távközlési végberendezésében (számítógép, telefon, táblagép stb.) Már tárolt információkhoz. A személyes adatokon keresztül gyűjtött sütik és fájlok marketing célokra történő felhasználásához, különösen harmadik felek szolgáltatásainak és termékeinek promóciója területén, a Felhasználó hozzájárulására van szükség. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a hozzájárulás visszavonását megelőzően benyújtott feldolgozási igény betartását.

8. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK IDŐSZAKA

8.1. Az adatok adminisztrátor általi feldolgozási ideje a nyújtott szolgáltatás típusától és a feldolgozás céljától függ. Az adatokat általában a szolgáltatásnyújtás vagy a megrendelés teljesítésének időtartamáig dolgozzák fel, egészen
8.1.1. a szerződés teljesítésének felmondása,
8.1.2. a megadott hozzájárulás visszavonása, ha az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, ill
8.1.3. hatékony kifogások alkalmazása az adatok feldolgozása ellen olyan esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja az Adminisztrátor jogos érdeke.
8.2. Az adatkezelés időtartama bármikor meghosszabbítható, ha a feldolgozás szükséges bármely követelés megállapításához és nyomon követéséhez, illetve az ellenük való védekezéshez, és ezt követően csak akkor, ha és a törvény előírja. A feldolgozási idő végén az adatokat véglegesen törlik és anonimizálják.

9. FELHASZNÁLÓI JOGOK

9.1. A felhasználónak joga van: hozzáférés az adatok tartalmához és azok helyesbítéséhez, törléséhez, az adatkezelés korlátozásához, az adatátadás joga és az adatok feldolgozása elleni tiltakozás joga, valamint joga van tiltakozni a személyes adatok védelmével foglalkozó felügyeleti hatóság ellen.
9.2. Amennyiben a Felhasználó adatait beleegyezés alapján kezeljük, azokat bármikor visszavonhatjuk, ha kapcsolatba lépünk az Adminisztrátorral vagy a Szolgáltatásban elérhető szolgáltatásokat használjuk, beleértve az e-mail címet: gdpr@onlinefotka.sk vagy telefonon: + (421) 915 830 932.
9.3. A Felhasználónak joga van kifogást emelni az marketing célú adatkezelés ellen, ha az adatkezelés az Adminisztrátor jogos érdekével összefüggésben történik, valamint – a Felhasználó különleges helyzetéhez kapcsolódó okokból – más esetekben is, ha az adatkezelés jogalapja az Adminisztrátor jogos érdeke. elemzési és statisztikai célok megvalósításával).

10. AZ ADATOK Címzettjei

10.1. A szolgáltatások megvalósításával kapcsolatban a személyes adatokat külső szervezetek, különösen az információs rendszerek működtetéséért felelős szállítók, például bankok és fizetési szolgáltatók, számviteli szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, futárok (a megrendelések végrehajtásával kapcsolatban), marketing ügynökségek (a marketing szolgáltatások területén) fogják nyilvánosságra hozni. ) és az Adminisztrátor kapcsolódó egysége, ideértve a tőkecsoporthoz tartozó társaságokat is.
10.2. A Felhasználó beleegyezésének megszerzése esetén adatait más szervezetek számára is elérhetővé tehetik saját céljaikra, beleértve marketing célokat is.
10.3. Az Adminisztrátor fenntartja a jogot, hogy a Felhasználóra vonatkozó kiválasztott információkat közzétegye az illetékes hatóságok vagy harmadik felek számára, akik a vonatkozó jogalap alapján és az alkalmazandó törvény rendelkezéseivel összhangban kérik az ilyen információk átadását.

11. AZ ADATOK ÁTADÁSA AZ EGT-N kívül

11.1. A személyes adatok védelmi szintje az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül különbözik az európai jog által garantáltaktól. Ezért az Adminisztrátor személyes adatokat továbbít az EGT-n kívül

csak szükség esetén és a megfelelő szintű védelem biztosításával, különösen az alábbiak révén:
11.1.1. együttműködés a személyes adatokat feldolgozó hatóságokkal azokban az országokban, amelyekre vonatkozóan meghozták a vonatkozó határozatot

az Európai Bizottság;
11.1.2. az Európai Bizottság által kiadott szokásos szerződéses feltételek alkalmazása;
11.1.3. az illetékes felügyeleti hatóság által jóváhagyott kötelező erejű vállalati szabályok alkalmazása;
11.1.4. az Egyesült Államokba történő adatátadás esetén – együttműködés az Privacy Shield programban részt vevő szervezetekkel, amelyet az Európai Bizottság határozata hagy jóvá;
11.2. Az adatkezelő azok gyűjtésének szakaszában mindig tájékoztatja a személyes adatok EGT-n kívüli továbbításának szándékát.

12. SZEMÉLYES ADATBIZTONSÁG

12.1. Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési eszközökkel biztosítja a személyes adatok védelmét az adatok jogellenes feldolgozásának és esetleges elvesztésének, megsemmisítésének vagy károsodásának megakadályozására. Ezenkívül az Adminisztrátor külön erőfeszítéseket tesz annak biztosítására, hogy a személyes adatok:
12.1.1. helyesen és törvényesen feldolgozzák,
12.1.2. csak meghatározott célokra nyerték, és nem dolgozták fel tovább azokkal a célokkal összeegyeztethetetlen módon
12.1.3. megfelelő, korrekt és nem felesleges a feldolgozás céljával kapcsolatban,
12.1.4. pontos és naprakész,
12.1.5. nem tartható tovább a szükségesnél,
12.1.6. biztonságosan tárolva,
12.1.7. nem kerültek megfelelő védelem nélkül az Európai Gazdasági Térségen kívüli országba.
12.2. A felhasználói fiók jobb védelme érdekében ajánlott:
12.2.1. Összetett jelszó használatával hozzáférhet fiókjához, így harmadik felek nem tudják könnyen kitalálni. Egy ilyen jelszónak legalább 8 karaktert, nagy- és kisbetűket, számokat és speciális karaktereket kell tartalmaznia.
12.2.2. az ügyfél fiókjának titkos bejelentkezési nevét és jelszavát, különösen az adatok (bejelentkezési név és jelszó) harmadik fél számára történő megadása nélkül
12.2.3. kijelentkezés a Szolgáltatásból minden befejezett munkamenet után (befejezett vásárlások, üzenetek írása a fórumra stb.). Maga a böngészőablak kikapcsolása nem azonos az empikfoto.pl webhelyről való kijelentkezéssel. Csak akkor lépünk ki az empikfoto.pl webhelyről, ha a „Kijelentkezés” gombra kattintunk, amely az oldal jobb felső sarkában található.
12.2.4. víruskereső programok használata, beleértve a rendszeres lemezes víruskeresést
12.2.5. csak a megbízható számítógépeken keresztül használja a Szolgáltatást, amelyekre csak ellenőrzött szoftvert telepítettek. Harmadik féltől származó számítógépek Felhasználó általi használata azzal a kockázattal jár, hogy megragadja a bejelentkezési nevet, jelszót vagy más adatot, amelyet a Felhasználó a fiók használata során megad.
12.2.6. ha a Felhasználó a Szolgáltatást harmadik fél számítógépe segítségével használja, pl. egy internetes kávézóban, ne tároljon adatokat a számítógépén, és törölje a böngészési előzményeket.
12.3. Az adatkezelő folyamatos kockázatelemzést végez annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatokat biztonságos módon dolgozzák fel – különös tekintettel az adatokhoz való hozzáférés biztosítására

csak arra jogosult személyekkel rendelkezzenek, és csak az általuk elvégzett feladatok szempontjából szükséges mértékben. Az adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatokkal kapcsolatos összes műveletet csak erre felhatalmazott személyzet és munkatársak regisztrálják és végezzék el.
12.4. Az adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz annak biztosítására, hogy alvállalkozói és más együttműködő szervezetek minden esetben garantálják a megfelelő biztonsági eszközök használatát, amikor az adatkezelő kérésére feldolgozzák a személyes adatokat.

13. KAPCSOLAT RÉSZLETEK

13.1. Kapcsolatfelvétel az adminisztrátorral az info@onlinefotka.sk e-mail címen vagy a levelezési címen lehetséges:
Miviva s.r.o.
B.Němcovej 43
0990 01 Veľký Krtíš

14. A SZEMÉLYES ADATVÉDELEM VÁLTOZÁSAI

14.1. Az adatvédelmet folyamatosan ellenőrzik és szükség esetén frissítik.

A személyes adatok címzettje

Személyes adatait nem közöljük, nem bocsátjuk rendelkezésre és nem adjuk át más szervezeteknek, kivéve azokat a szervezeteket, amelyekkel együttműködésre van szükség a megrendelés megfelelő feldolgozásához.

Eltérő rendelkezés hiányában az Ön személyes adatait csak a személyes adatok „rendszergazdája”, a Michal Bevíz Fotonaplatne cég kezeli. A feldolgozott adatok kizárólag az Ön kéréseinek feldolgozására szolgálnak, például megrendelésekre, panaszokra és marketing tevékenységekre (ajánlatok, bejelentések, hírlevelek).

az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos kapcsolatot az ust szerint feltételezzük. 15. bek. 1 levél e) a ZnOOÚ 3. és 4. pontja, miszerint az adatokat a közvetítők a következő harmadik felek rendelkezésére bocsátják és hozzáférhetővé teszik, ill. címzettek köre:

– Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1

– Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Prága 8 – Karlín

– Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno

-GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., székhelye: Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, Szlovák Köztársaság

 

Minden olyan személyes adat, amellyel külső szerződéses partnerek kapcsolatba lépnek, azaz a közvetítők csak olyan mértékben szükségesek, hogy szolgáltatásaikat feldolgozzák, és hogy kielégítsék az ügyfél igényeit, a Balkys Trade, s.r.o. a szerződéses feltételek körében.

Védjük a személyes adatok adatbázisát a károsodástól, megsemmisüléstől, elvesztéstől és visszaéléstől

Online vásárlás esetén a szükséges személyes adatokat kikérjük Öntől,

amely nélkül nem lehet szerződéses kapcsolatba lépni és így megrendelni az árut. A megrendelésben megadott személyes adatait a szerződéses partnerek is feldolgozzák, akik a megrendelés során az Ön által kiválasztott vállalat közvetlenül biztosítják Önnek az áruk átadását. A számlázási adatok feldolgozását szerződéses partner végzi. Fizetését a szerződéses partner az érintett bank, a Slovenská pošta vagy az Ön által a fizetés során kiválasztott harmadik fél fogja feldolgozni. Személyes adatait a megrendelés feldolgozásához és a kapcsolódó igények (pl. Panaszok) teljesítéséhez szükséges ideig kezeljük.

A kérés teljesítéséhez szükséges összes adatot a saját biztonságos szerverein tároljuk, anélkül, hogy külső szervezetek vagy illetéktelen személyek hozzáférnének hozzájuk.

A Szerződő Felek minden személyes adatot az egyének személyes adatok feldolgozása során történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kezelik. [(a továbbiakban: GDPR)]. Számú új törvény a személyes adatok védelméről 18/2018 Coll. törvény (a továbbiakban: ZoOÚ 18/2018 Coll. „), amely felváltja a jelenleg érvényes és hatályos sz. 122/2013 Coll. a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosított módosításáról.

A regisztrációval egyúttal megerősíti, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően tájékoztattuk Önt arról, hogy értékesítőként az Ön adatait az Ön beleegyezése nélkül az adásvételi szerződés megkötése és teljesítése során dolgozzuk fel, mivel személyes adatait a szerződés előtti kapcsolatok és az Ön személyes adatok szükségesek a megrendelés feldolgozásához, az áruk átadásához és az adásvételi szerződés teljesítéséhez, amelyben az egyik félként jár el.

Panaszok

Panaszt nyújthat be közvetlenül a weboldalon az űrlapon keresztül. Panasz esetén kikérjük Öntől a panasz feldolgozásához szükséges személyes adatokat, és szükség esetén kapcsolatba lépünk Önnel a panasz kapcsán. Szerződéses partnerünk hozzáférhet az Ön személyes adataihoz (pl. Szállítás, számviteli feldolgozás – jóváírási bizonylat) is, ha együttműködésre van szükség. A személyes adatok feldolgozási ideje a panasztételi eljárás lezárását követően legfeljebb 1 év lehet.

Kérdések

Gyakran csak kérdezni akar termékeinkről, mit tehet e-mailben, telefonon vagy a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, ahol meg kell adnia legalább egy kapcsolattartót, amelyre választ tudunk adni. Személyes adatait a válasz elküldése után egy hónappal kezeljük, hogy biztosak lehessünk abban, hogy választ kapott tőlünk, és technikai vagy egyéb problémák esetén el tudjuk küldeni Önnek az információkat.

Elégedettségi felmérés

Ha igénybe veszi e-shop szolgáltatásainkat, megkérdezhetjük, hogy felvásárlási elégedettségi felmérés céljából felvesszük-e Önnel a kapcsolatot. Ha beleegyezését adja, kérdőívet vagy annak linkjét küldhetjük, különben felhívunk. Ha elégedetlenségét fejezi ki az általunk nyújtott szolgáltatással vagy árukkal kapcsolatban, további információkért szeretnénk újra kapcsolatba lépni Önnel, hogy ezt a tényt az adott szolgáltatást nyújtó szerződéses partnerrel kezeljük, és ezáltal javítsuk ezt a szolgáltatást.

A személyes adatok kezelésének célja és ideje
Az Üzemeltető a személyes adatokat a következő célokból dolgozza fel:
A szerződés vagy más kötelezettség teljesítése, valamint a szolgáltatások nyújtása – a személyes adatokat a tárgyalások során dolgozzuk fel
az Üzemeltető és az Előfizető közötti szerződés megkötéséről, a szerződés megkötése céljából, valamint a szerződés időtartamára
szerződéses viszony.
Marketing akciók – a marketing akció végrehajtása, értékelés, felmondás, nyeremény leadása céljából,
stb. Feldolgozási idő: a marketinges esemény időtartamára.
A jogi kötelezettségek betartása (különös tekintettel a könyvelésre, az adózásra és az archiválásra, az együttműködés a közigazgatási hatóságokkal, a rendőrséggel,
bíróság stb.):
Az adóigazolást a szerződés megszűnésétől számított 10 évig megőrzik: A könyvelők archiválására vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése érdekében
törvény alapján készült dokumentumok. 563/1991 Coll., A számvitelről, a módosítottakkal, az alábbiakban Személyes adatok lesznek
– a szerződés megkötésének évét követő évtől számított 10 évig feldolgozzák és tárolják
Üzemeltetők és előfizetők;
A személyes adatok és a feldolgozással kapcsolatos információk védelme
Ha az Előfizető nem adja meg Személyes adatait, akkor nem lehet szerződést kötni az Üzemeltetővel és / vagy biztosítani számára az ebből fakadó szolgáltatásokat. Ebben az összefüggésben személyes adatokra van szükség az Üzemeltető meghatározott szolgáltatásának vagy termékének nyújtásához.
Cikkben említett határidőket követően. Az Üzemeltető törli vagy anonimizálja a személyes adatokat.
Az Előfizető az Üzemeltetőnek csak valós és pontos Személyes adatokat köteles megadni. Az Előfizető felelős a megadott Személyes adatok helyességéért, pontosságáért és pontosságáért. Az üzemeltető nem felelős a megadott adatok pontosságáért.
Az üzemeltető mindent megtesz az illetéktelen feldolgozás megakadályozása érdekében

u.
Az Üzemeltető jogosult az Előfizető személyes adatait harmadik félnek továbbítani, a következő célokból: a megrendelési folyamat befejezése, áruk szállítása, üzleti hirdetmények küldése, az ügyfelek elégedettségének értékelése, ügyféltámogatási szolgáltatások, panaszok kezelése.
A személyes adatokat elektronikus formában, nem automatizált módon dolgozzák fel és fogják kezelni
A résztvevők feldolgozással kapcsolatos jogai
A résztvevő jogai a személyes adatok védelmével kapcsolatban:

kérjen az Üzemeltetőtől hozzáférést személyes adataihoz;
a megadott Személyes adatok helyesbítése;
a megadott Személyes adatok törlése;
a személyes adatok feldolgozásának korlátozása;
panaszt nyújtson be a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál;
a személyes adatok továbbításának joga egy másik adatkezelőhöz;
a személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga;
a hozzájárulás visszavonásának joga.
A résztvevő gyakorolhatja az (1) bekezdés szerinti jogait. A cikk 1. cikkét a gdpr@onlinefotka.sk címre küldött e-mailben lehet alkalmazni
Ha az Előfizető gyakorolja a jelen cikk szerinti jogát, az Üzemeltető köteles a megkeresés kézhezvételétől számított 30 napon belül válaszolni.
Záró rendelkezések
A személyes adatok feldolgozása során felmerülő minden jogviszonyra a Szlovák Köztársaság joga az irányadó, függetlenül attól, hogy a hozzájuk való hozzáférés hol történt. A szlovák bíróságok hatáskörébe tartozik az előfizető és az üzemeltető között a magánélet védelmével kapcsolatban felmerülő viták rendezése.
Az érintettnek joga van kapcsolatba lépni a Személyes Adatvédelmi Irodával (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
Ez a szabályzat 25.05-én lép hatályba. 2018
Ezek a feltételek 2018.5.24-én lépnek hatályba